صاحب امتیاز نماد: امید راست خدیو ، تلفن: 33407705-۰۱۱، موبایل: 09117900189

آدرس: مازندران- ساری، سلمان فارسی؛ کوچه مردانشاهی، آپارتمان یاس – کدپستی: 4818914518″ تلفن ثابت: 33407705-011
تلفن همراه:
09117900189
info@irsportshop.com

جهت ثبت هر گونه شکایت می توانید به صورت تلفنی یا حضوری با استفاده از اطلاعات فوق اقدام نمایید.